فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1395، جلد ۲۴، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه تاثیر بیهوشی عمومی و اپیدورال بر شاخص ‌های تنفسی حین و پس از انجام عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۴۱ بار
۲ استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون لجستیک در پیش‌ بینی اختلالات روانی بعد از تروما در بیماران دچار آسیب مغزی خفیف 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۴۲ بار
۳ تاثیر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر تظاهر پروتئین VEGF در رت ها پس از انفارکتوس تجربی میوکارد 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۲۲ بار
۴ شناسایی الگوی ژن های مولد توکسین های Sec، Hla، Pvl و Tsst-۱ در جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۸۷ بار
۵ بررسی کارایی کربن فعال تولیدی از چوب گون در حذف متیلن بلو از محلول آبی 1395/8/25 1396/3/6 Get XML Data ۱۴۶ بار
۶ بررسی عوامل انسانی مرتبط با بروز سوانح ترافیکی منجر به فوت در استان ایلام در سال ۱۳۹۱ 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۸۸ بار
۷ تاثیر ضخامت جبران کننده برنج و ابعاد میدان بر ضریب تضعیف موثر جبران کننده در پرتو درمانی با شدت تعدیل یافته(IMRT) 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۶۸ بار
۸ بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی نانو ذره اکسید روی سنتز شده به روش سبز و تغییرات بیان ژن کاتالاز در سلول های سرطان کبدی انسان(HepG۲) 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۷۴ بار
۹ مطالعه ساختمان میکروسکوپی و فراساختاری بافت بیضه متعاقب مصرف وابسته به زمان متیل فنیدات در موش‌های صحرایی بالغ 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۹۱ بار
۱۰ بررسی غلظت سطح سرمی سلنیوم در کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب 1396/1/17 1396/3/6 Get XML Data ۱۷۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه