فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1395، جلد ۲۴، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر عصاره هیدرو الکلی گل گاوزبان بر پروفایل لیپیدی سرم در موش سوری و مقایسه آن با لوواستاتین 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۰۱ بار
۲ بررسی اثر چهار هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره یونجه بر میزان کاتپسین S و سیستاتین C دختران دارای کاهش وزن 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۱۲ بار
۳ بررسی میزان مقاومت به داروهای کارباپنم و تولید آنزیم کارباپنماز KPC در سویه‌ های کلبسیلاپنومونیه جدا شده از نمونه ‌های بالینی و تعیین الگوی مقاومت اکتسابی آن ها 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۰۵ بار
۴ شناسایی ژن های Seh، TSST-۱ و cna و مطالعه مقاومت آنتی ‌بیوتیکی سویه ‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۳۳ بار
۵ تاثیر مواجهه با استرس‌ مزمن ناهمگون در دوران بارداری بر رفتار‌های شبه اضطرابی در فرزندان نر بالغ در موش صحرائی 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۱۱ بار
۶ پیش بینی وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان ۶-۳ ساله شهر ایلام، سال ۱۳۹۴: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۰۲ بار
۷ رابطه پروفایل لیپیدی سرم خون با شاخصﻫﺎی آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ و ﻫﯿﺴﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮیﮏ ﺑﯿﻀﻪ در موش صحرایی 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۹۲ بار
۸ بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های متانولی و استونی گیاهان گزنه و آویشن شیرازی بر سویه های سودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده متالوبتالاکتاماز 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۹۳ بار
۹ ارتباط مصرف منابع غذایی فروکتوز با شاخص های تن سنجی در بیماری کبد چرب غیرالکلی: مطالعه مورد-شاهدی 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۱۹ بار
۱۰ بررسی تاثیر آموزش مهارت مقابله با استرس بر عملکرد شغلی بهورزان شهرستان ایلام در سال ۱۳۹۳ 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۸۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه