فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1395، جلد ۲۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر شدت مثبت بودن اسمیر خلط بیماران مبتلا به سل ریوی در بدو درمان بر نتیجه درمانی 1395/8/25 1396/3/6 Get XML Data ۸۷ بار
۲ اثربخشی آموزش روانی خانواده(مدل اتکینسون و کویا) بر سلامت روانی اعضای خانواده ‌های بیماران روان پریشی 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۹۸ بار
۳ ارزیابی نانوذرات سیلیکای مغناطیسی تیمار شده با ایندیم-۱۱۱ در رده سلولی SKBR۳ 1395/8/25 1396/3/6 Get XML Data ۱۰۴ بار
۴ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دختران مقطع سوم راهنمایی شهر ایلام در زمینه سلامت بلوغ در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۲۱ بار
۵ اثر آویشن بر انقباضات ایزوتونیک ناشی از استیل کولین در ایلئوم موش صحرائی نر 1395/8/25 1396/3/6 Get XML Data ۱۱۵ بار
۶ ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ایمنی و بهداشت و محیط زیست(HSE) در بیمارستان ها (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۴۵ بار
۷ بررسی فراوانی ژن های TEM، PERو VEBدرسویه‌ های اشریشیاکلی مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از عفونت‌ های ادراری در شهرستان ایلام 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۰۳ بار
۸ ارزیابی پراکنش گرد و غبار(PM۱۰ و PM۲.۵) در محوطه کارخانه سیمان دورود و بررسی میزان مواجهه فردی با آن ‌ها 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۰۲ بار
۹ حذف همزمان کادمیوم و فنل با استفاده از نانوذرات دی ‌اکسید‌تیتانیوم در فرآیند نانوفتوکاتالیستی UV/TiO۲ از محیط‌ های آبی: مطالعه سینتیکی 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۰۲ بار
۱۰ اعتباریابی فرم لیکرت مقیاس افسردگی مرگ در نمونه دانشجویی 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۱۴ بار
۱۱ حاملگی هتروتوپیک خودبخودی، گزارش یک مورد 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۴۳ بار
۱۲ اثر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح آدیپونکتین بافت چربی و انسولین و گلوکز پلاسمایی در موش‌ های صحرایی نر 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۸۵ بار
۱۳ طراحی مجموعه حداقل داده های مراقبت بهداشتی کودکان برای ایران 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۲۲ بار
۱۴ میزان سطح سرمی آلومینیوم بیماران آلزایمری با شدت بیماری و مقایسه آن با افراد سالم 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۵۱ بار
۱۵ میزان سطح سرمی آلومینیوم بیماران آلزایمری با شدت بیماری و مقایسه آن با افراد سالم 1396/10/9 - Get XML Data ۸۹ بار
۱۶ اثر میوه گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus) بر کنترل قند و انسولین در رت های نر نژاد ویستار دیابتی شده 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۰۴ بار
۱۷ مقایسه میزان بیان کموکاین های CCL۲/CCR۲ و CCL۵/CCR۵ در بیماران مبتلا به ترانزیشنال سل کارسینومای مثانه در سطح mRNA و پروتئین قبل و بعد از جراحی رزکسیون ترانس اورترال(TUR) 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۱۳ بار
۱۸ شناسایی مولکولی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک(EPEC) جدا شده از کودکان زیر ۵ سال به روش Multiplex PCR در شهر کرمانشاه 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۰۲ بار
۱۹ بررسی ایزوترم و سینتیک جذب نفتالین از محلول های آبی توسط نانوتیوب های کربنی چند جداره 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۹۳ بار
۲۰ اثر شیرابه زرد رنگ گیاه آلوئه ‌ورا و عصاره الکلی بره موم بر بهبود زخم‌ در موش‌ های صحرائی دیابتی 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۸۱ بار
۲۱ بررسی فاکتورهای موثر بر پیش بینی اختلال روانی در بیماران تروماتیک مغزی خفیف با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۹۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه