فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1394، جلد ۲۳، شماره ۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ جداسازی کریپتوکوکوس نئوفورمنس واریته گتی از اطراف درخت اکالیپتوس در مناطق مختلف ایران 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۴۶ بار
۲ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام در رابطه با خود درمانی در سال ۱۳۹۲ 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۲۵ بار
۳ تولید سازه نوترکیب با همسانه سازی ژن دومین ۴ آنتی ژن حفاظتی و هم جوشی آن با ژن دومین ۱ فاکتور کشنده باسیلوس آنتراسیس در اشرشیاکلی 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۵۶ بار
۴ اثر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش ‌های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۰۳ بار
۵ مقایسه ابعاد سرشتی و منشی شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال دوقطبی I و افراد بهنجار 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۸۲ بار
۶ تعیین مقاومت به کلیندامایسین و اریترومایسین در جدایه های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس اخذ شده از آزمایشگاه های پاتولوژی شهر سنندج 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۱۵ بار
۷ بررسی مایع آسیت بیماران بستری درمرکز آموزشی-درمانی بوعلی و ولایت شهر قزوین بین سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۰ 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۲۵ بار
۸ هنجاریابی مقیاس حمایت اجتماعی(MOS) افراد بزرگسال مبتلا به بیماری های مزمن در شهر ایلام، سال ۱۳۹۳ 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۲۸ بار
۹ تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت رزوین بر پروتئین واکنشگر C در بازیکنان والیبال زن نخبه 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۰۷ بار
۱۰ تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر بهبود استخوان: مطالعه تراکم سنجی و هیستومورفومتری رت های نر استئوپروتیک 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۱۳ بار
۱۱ بررسی تاثیر درمان با اینترفرون آلفا بر سطوح هموسیستئین پلاسما در بیماران مبتلا به هپاتیت B 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۲۹ بار
۱۲ مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی با خودآموزی کلامی مایکنبام در کاهش باورهای فراشناختی دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۳ حذف رنگ راکتیو آبی ۱۹ از فاضلاب سنتتیک نساجی با استفاده از پودر گیاه نی 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۸۷ بار
۱۴ مشکلات تنظیم هیجانات در بیماران آسیب مغزی خفیف در مقایسه با افراد سالم 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۳۰ بار
۱۵ اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص های التهابی پیشگوی آترواسکلروز و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند چاق 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۳۴ بار
۱۶ تاثیر نانوذره مس بر عملکرد و بافت کلیه در رت نر 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۱۶ بار
۱۷ جداسازی، شناسایی و ارزیابی ۲ باکتریوفاژ لیتیک علیه سویه‌ های بالینی سودوموناس آئروجینوزا مقاوم به آنتی ‌بیوتیک از فاضلاب شهری- بیمارستانی شهرستان اصفهان 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۲۹۹ بار
۱۸ بررسی ارتباط تعارض کار- خانواده با کیفیت زندگی در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۰۷ بار
۱۹ بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی نانو ذره نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۱۷ بار
۲۰ تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جعفری Petroselinum crispum بر آسیب شناسی بافتی و فعالیت آنزیم های کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین 1396/7/23 1396/8/1 Get XML Data ۱۴۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه