فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1394، جلد ۲۳، شماره ۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر تمرین ‌های استقامتی و تناوبی شدید(HIIT) بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز هیپوکمپ موش‌ های صحرایی 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۲۱ بار
۲ بررسی افزایش میزان میکرو RNA ۲۱ (MiR-۲۱) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۹۵ بار
۳ جداسازی گونه های جنس کلبسیلا از عفونت های ادراری و مطالعه فراوانی ژن LuxS در آن ها 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۸۰ بار
۴ تاثیر تقویت عضلات دورکننده و چرخاننده خارجی ران در مردان مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۱۷ بار
۵ حذف روی(Zn+۲) در فاضلاب های صنعتی با استفاده از جلبک سبز میکروسکوپی کلرلا ولگاریس 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۰۰ بار
۶ ارتباط بین حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان های شهر ایلام 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۰۸ بار
۷ تاثیر مصرف ۵۰۰ میلی لیتر شیر کم چرب بلافاصله پس از یک جلسه فعالیت ورزشی پلایومتریک بر سطوح سرمی شاخص های آسیب عضلانی 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۰۸ بار
۸ تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Purβبطن چپ رت های نر نژاد ویستار 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۸۴ بار
۹ تعیین کارایی فرآیند سونوالکتروفنتون در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول های آبی 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۹۷ بار
۱۰ بررسی اثر مواجهه توام با صدا و گرما بر روی تغییرات فشارخون مردان 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۱۶ بار
۱۱ اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمانی بر تعارضات والد-فرزندی و خودکارآمدی در نوجوانان پسر 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۹۳ بار
۱۲ اثر رقابت ورزشی بر میزان ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی در کاراته‌ کاران نوجوان 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۰۹ بار
۱۳ بررسی ویژگی های ضد باکتریایی عصاره های آبی، اتانولی و متانولی گیاه درمنه ترکی مناطق اطراف شهر بابل 1396/7/23 1396/7/29 Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۴ بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید Brevinin ۲R متصل شده به نانو ذره اکسید سریم 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۲۳ بار
۱۵ تأثیر باکتری آمونیفیلوس اگزالاتیکوس DIM بر کاهش خطر هیپراگزالاریا ناشی از اگزالات آمونیوم در رت نژاد ویستار 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۳۹ بار
۱۶ تاثیر یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش درس آناتومی دانشجویان توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/7/23 1396/7/29 Get XML Data ۸۴ بار
۱۷ جداسازی باکتری های گرم منفی و تعیین گروه های سرمی سالمونلاهای جدا شده از دستگاه گوارش طیور در استان ایلام 1396/7/23 1396/7/29 Get XML Data ۹۴ بار
۱۸ بررسی تأثیر اسانس لاواند(اسطوخدوس) بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زا 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۹ بررسی اثربخشی گروه درمانی وجودی بر اختلال افسردگی پس از زایمان در زنان نخست زا 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۰۳ بار
۲۰ محاسبه آهنگ دز ناشی از تابش زمینه در فضای باز استان ایلام 1395/8/25 1396/3/7 Get XML Data ۱۲۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه