فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1394، جلد ۲۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ پاسخ ‌های متفاوت اینترلوکین ۱۰ و کورتیزول به سه نوع فعالیت ورزشی 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۸۵ بار
۲ شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش ETBA در سیستم حرارت مرکزی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال ۱۳۹۲ 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۰۵ بار
۳ بررسی اثرات سمی عنصر مس بر پارامترهای سرمی مربوط به عملکرد کلیه در رت‌ های نر نژاد ویستار 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۶۳ بار
۴ رابطه بین ادراک کیفیت خدمات توسط بیماران و تحلیل رفتگی شغلی پرستاران در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۹۷ بار
۵ مطالعه اپیدمیولوژیک جراحات استخوان و بافت نرم اندام ها ناشی از حوادث شغلی در ‌بیماران بستری بیمارستان شهید ‌بهشتی بابل طی سال ‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۹۱۳۸۹ 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۸۰ بار
۶ طراحی برنامه آموزش آگاهی از واج و بررسی تاثیر آن بر بهبود مهارت ‌های آگاهی از واج در کودکان دارای سندرم داون 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۰۷ بار
۷ اثربخشی هنر‌درمانی بر پایه نقاشی‌ درمانی در کاهش اضطراب کودکان دچار لکنت زبان 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۱۲ بار
۸ اثرات نورهارمان بر ذخیره حافظه، یادگیری احترازی غیر فعال موش های الزایمری مدل با استرپتوزوتوسین 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۷۳ بار
۹ بررسی وضعیت تجویز خدمات سی‌تی‌اسکن بیمه‌ شدگان سازمان بیمه سلامت ایران و هزینه‌ های آن در منطقه ۴ کشوری در شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۹۱ بار
۱۰ اثربخشی آموزش مولفه های سخت رویی بر فرسودگی شغلی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۱ : بررسی دایسکشن حاد آئورت در زنان و پیامدهای بیمارستانی آن 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۵۶ بار
۱۲ بررسی کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت در حذف فلز کادمیوم از محلول های آبی و تعیین ایزوترم های جذب 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۰۳ بار
۱۳ ارتباط بین دریافت ریبوفلاوین و بروز علائم میگرن: مروری بر متون موجود بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۴۲۰۱۴ 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۸۰ بار
۱۴ تعیین ژنوتیپ ایزوله های گوسفندی و انسانی کیست هیداتید در ایلام 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۷۳ بار
۱۵ برآورد تعداد معتادان به مواد مخدر در شهرستان ایلام به روش صید- باز صید در سال ۱۳۹۱ 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۸۵ بار
۱۶ نقش سبک های تفکر، سبک های اسناد، خوش بینی و بدبینی در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۹۰ بار
۱۷ بررسی آگاهی، نگرش و رفتار مربیان بهداشت و پرورشی استان ایلام در خصوص تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت دانش آموزان در سال ۱۳۹۲ 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۸۲ بار
۱۸ بررسی فراوانی ژن ‌های متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در سویه‎‌ های ادراری سودوموناس ‌آئروژینوزا جدا شده در ایلام 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۵۳۵ بار
۱۹ مقایسه ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری مادران دانش آموزان دختر دوره ابتدایی دارای اختلالات برونی سازی شده با مادران دانش آموزان عادی شهر ایلام 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۶۸ بار
۲۰ بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی پیشرونده بر قدرت و زبردستی اندام فوقانی افراد همی پلژی بزرگسال 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۸۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه