فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1393، جلد ۲۲، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شیوع باکتری های مقاوم جدا شده از مواد غذائی آشپزخانه بیمارستانی در تهران 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۴ بار
۲ طراحی و ساخت دستگاه تولید کننده نیمه اتوماتیک سبز بیوگاز و کود 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۲ بار
۳ فراوانی جهش های شایع بتا تالاسمی در مراجعین به مراکز بهداشت شهر ایلام در یک دوره پنج ساله 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۷ بار
۴ بررسی رعایت استانداردهای ایمنی و دزیمتری مراکز تصویربرداری با پرتو ایکس بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۴ بار
۵ بررسی اثر عصاره ریشه بادام کوهی (Amygdalus lycioides) بر میزان قند خون در موش‏های صحرایی سالم و دیابتی 1395/8/25 - Get XML Data ۷۹ بار
۶ سن، جنسیت و عوامل روانشناختی همراه با اقدام به خودکشی بین جمعیت ۲۰ تا ۷۰ ساله شهر تهران در سال ۱۳۹۲ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۲ بار
۷ بررسی ارتباط بین برخی شاخص‌های آنتروپومتریک با سن منارک دختران شهر اهواز 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۷ بار
۸ بررسی وضعیت سلامت عمومی دانش آموزان دختر و پسر مدارس مقطع راهنمایی شهر ایلام در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۵ بار
۹ برآورد میزان مرگ ومیر با استفاده از سیستم نمره بندی شدت بیماری آپاچی ۲(APACHE II) در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ترومای بیمارستان شهید بهشتی قم 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۷ بار
۱۰ بررسی اثرات حفاظتی بخشهای هوایی عصاره گیاه خارشتربرنفرتوکسیسیتی حاد القاشده بوسیله جنتامایسین در موش صحرایی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۱ بار
۱۱ شناسایی و ارزیابی ریسک های زیست محیطی ناشی از خطوط انتقال برق فشار قوی در مناطق شهری به روش William Fine (مطالعه موردی: منطقه حصیرآباد شهر اهواز) 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶۸ بار
۱۲ مقایسه کارایی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی و ترکیبات منگنزی در حذف یون کادمیوم از محیط های آبی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۳ بار
۱۳ بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتار پیشگیری از جراحات پرسنل درمانی استان ایلام در سال ۱۳۹۱ 1395/8/25 - Get XML Data ۹۲ بار
۱۴ بررسی وضعیت آلودگی باکتریایی صفحه کلید دستگاه های خودپرداز بانکی در شهرکرد 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۹ بار
۱۵ بررسی فنوتیپی وژنوتیپی استافیلوکوکوس های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین، جدا شده از لارنگوسکوپ ، در بیمارستان شهید رجایی شهر قزوین 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۵ بار
۱۶ بررسی ناهنجاری شانه نامتقارن و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ۱۵ تا ۱۸ ساله شهر ایلام 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۸ بار
۱۷ تاثیر متادون بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی معتادان 1395/8/25 - Get XML Data ۹۸ بار
۱۸ طراحی ، ساخت و اعتبارسنجی دستگاه آزمایشگاهی سنجش تغییرات خستگی چشمی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۱ بار
۱۹ بررسی مدیریت پسماند در بیمارستان های کوچک و بزرگ منتخب شهر تهران 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۵ بار
۲۰ بررسی عملکرد IRFI۰۰۵ در حذف رادیکال های آزاد داخل و خارج سلول 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه