فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1392، جلد ۲۱، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه مروری خواص شیمیایی و شاخص‌های غذایی روغن بنه در مقایسه با روغن‌های زیتون، آفتابگردان و کانولا. استفاده‌های سنتی مردم ایلام از فراورده‌های درخت بنه 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۸ بار
۲ بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از مراکز کامپیوتر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درسال ۱۳۹۰ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۱ بار
۳ تهیه واعتبار یابی نسخه ۲۶ گویه ای مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS-۲۶) )ساختار عاملی، پایایی وروایی( در بیماران سرپایی روانپزشکی* 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۲ بار
۴ جست و جوی کیست ژیاردیا و اووسیست کریپتوسپوریدیوم در منابع سطحی آب آشامیدنی شهر همدان قبل و بعد از تصفیه 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵۱ بار
۵ بررسی رابطه اندازه شبکه اجتماعی با سلامت جسمانی در والدین دانش آموزان عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۴ بار
۶ بررسی تاثیر آموزش شناختی - رفتاری بر رضایت زناشویی زنان دارای کم کاری میل جنسی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۶ بار
۷ بررسی رابطه هلیکوباکتر پیلوریو پره‌اکلامپسی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی (ره) شهر ایلام 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۳ بار
۸ بررسی نقش پلی‌مورفیسم rs۱۰۴۷۸۴۰ G>A ژن اگزونوکلئاز۱ در ابتلا به سرطان روده بزرگ غیر ارثی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۶ بار
۹ بررسی فراوانی ۱ PAPI- در سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۱ بار
۱۰ اثر ملاتونین بر درد ناشی از فرمالین در موش های سفید صحرایی نر 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۳ بار
۱۱ بررسی اثرات سرکوب کنندگی لیشمانیا ماژور بر روی عرضه و بیان رسپتور آلفای اینترلوکین-۲ در لنفوسیت های T خون محیطی انسانی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۵ بار
۱۲ ارزیابی باکتری های تجزیه کننده نفت و توانایی آن ها در رفع آلودگی های زیست محیطی وابسته 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۸ بار
۱۳ طراحی سیستم تحلیلگر عناصر سبک بافت به روش فعال‌سازی نوترونی(NAA) با استفاده از کد MCNP 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵۱ بار
۱۴ بررسی و مقایسه میزان ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب زیر واحد اتصالی توکسین های کزاز و بوتولینیوم)تایپ (A 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶۵ بار
۱۵ بررسی فراوانی و عوامل پوسیدگی دندان های شیری در کودکان ۶-۲ ساله در کاشان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵۷ بار
۱۶ مطالعه پروتئوم ادراری بیماران مبتلا به IgA نفروپاتی و معرفی بیومارکرهای مرتبط با پیشرفت بیماری به روش آنالیز آماری نظارتی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۷۶ بار
۱۷ ارزیابی مدل ‌های پارامتری در بررسی بقای ۵ ساله بیماران سرطان روده بزرگ شهر تهران 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۷ بار
۱۸ کاربرد روش های تشخیصی موثر در فرا تحلیل تاثیر داروی آلبندازول در درمان مبتلایان به کرم ها‌ی قلابدار: یک مطالعه سیستماتیک 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۷ بار
۱۹ بررسی ارتباط آمادگی بالینی دستیاران مربی(Preceptor) با رضایت مندی دانشجویان پرستاری از آموزش عملی و بالینی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۲ بار
۲۰ طراحی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن صناعی موتانت زیرواحد کاتالیتیک دیفتریاتوکسین (dtxA) 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه