فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1391، جلد ۲۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه سلامت روان دانشجویان موفق و ناموفق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۳۳ بار
۲ بررسی تأثیر حمایت زنان با سابقه شیردهی موفق بر الگوها و طول مدت شیردهی در زنان نخست زای مراجعه کننده به زایشگاه های شهر ایلام در سال ۱۳۸۹ 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۰۱ بار
۳ اثر اعتیاد به تریاک بر روی هورمون های تیروئیدی T۳، T۴و TSH در رت 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۸۸ بار
۴ اثر عصاره الکلی ریشه‌ گیاه ختمی گوشه‌ دار( (Alcea angulata )بر میزان چربی خون در خرگوش‌های نر 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۰۵ بار
۵ بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب‌ های بطری شده موجود در شهر ایلام در سال ۸۹-۱۳۸۸ 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۱۱ بار
۶ بررسی فراوانی موتاسیون ژن PA۳۷۲۱ در سویه های سودوموناس آئروژینوزا تولیدکنندهESBL و فاقدESBL با روش PCR 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۲۶ بار
۷ ارزیابی علل حوادث شغلی رخ داده در پالایشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از چک لیست تارانت طی سال های ۸۸-۱۳۶۳ 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۳۹ بار
۸ تاثیر هوش هیجانی بر سبک های مدیریت تعارض در سرپرستاران بیمارستان میلاد تهران 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۲۶۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه