فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1390، جلد ۱۹، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تأثیر دگزامتازون وریدی پروفیلاکتیک در پیش گیری از سردرد پس از بی حسی اسپاینال در اعمال جراحی سزارین و مقایسه آن با گروه شاهد 1395/8/25 - Get XML Data ۸۳ بار
۲ تاثیر فلوراید آب آشامیدنی بر میزان پوسیدگی دندان در کودکان نورآباد ممسنی در سال ۱۳۸۷ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۲ بار
۳ مقایسه اثر رمی فنتانیل با فنتانیل بر تغییرات همودینامیک ناشی از لوله ‌گذاری تراشه در زنان باردار پره اکلامپتیک داوطلب سزارین 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۰ بار
۴ مطالعه کنتیکی و ایزوترم بیو جذب فلزات سنگین به وسیله جلبک اولوتریکس زوناتا از فاضلاب های صنعتی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۵ بار
۵ ارتقای محافظت کودکان در برابر نور خورشید: یک مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی برای پیش گیری اولیه از سرطان پوست از طریق آموزش مادران 1395/8/25 - Get XML Data ۹۲ بار
۶ بررسی اثر آگونیستیک پاپاورین برفرایند گلایکه شدن آلبومین سرم انسانی 1395/8/25 - Get XML Data ۸۱ بار
۷ تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد مردان متأهل شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهر ایلام در خصوص مشارکت در تنظیم خانواده طی سال ۸۷ 1395/8/25 - Get XML Data ۷۸ بار
۸ بررسی میزان آمادگی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشوربرای کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی-یادگیری 1395/8/25 - Get XML Data ۸۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه