فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1390، جلد ۱۹، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ کلونینگ ژن GRA۵ توکسوپلاسما گوند‌ای سویه RH در پلاسمید یوکاریوت 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۵ بار
۲ بررسی فراوانی پورین های Ompk۳۵ و Ompk۳۶ در سویه های کلبسیلاپنومونیه 1395/8/25 - Get XML Data ۹۰ بار
۳ بررسی اثرات حاد دو نوع تمرین اکسنتریک و کانسنتریک بر برخی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۷ بار
۴ بررسی روند و برخی عوامل موثر بر بروز سل در استان ایلام 1395/8/25 - Get XML Data ۹۲ بار
۵ بررسی عوامل خطرزای سکته مغزی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ در مدت زمان کوتاه 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۸ بار
۶ بررسی وضعیت همودینامیک و اکسیژناسیون شریانی اطفال در ریکاوری بعد از بیهوشی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۴ بار
۷ مقایسه سلامت روان، کیفیت زندگی، صمیمیت و نگرش ‌های مذهبی در متاهلین با 1395/8/25 - Get XML Data ۹۹ بار
۸ کارسینومای سلول پایه ای در زمینه خال سباسه 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه