فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1390، جلد ۱۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی پاتوژن ها و عوامل محیطی ایجاد کننده و نیز نتایج حاصل 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۰ بار
۲ بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی، وضعیت سلامت و رفتارهای خودمراقبتی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۶ بار
۳ مقایسه کارایی فرایند انعقاد با پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته شده و فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف مواد آلی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵۳ بار
۴ اثر تستوسترون اگزوژن و داروی Finasteride بر بی دردی ناشی از مورفین در موش های سوری نر با استفاده از تست فرمالین 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۱ بار
۵ ارزیابی آلاینده های بنزن، تولوئن و گزیلن در هوای مجتمع پتروشیمی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۹ بار
۶ بررسی میزان آلودگی به انگل لینگواتولا سراتا در سگ‌های ولگرد و گله در شهر ایلام 1395/8/25 - Get XML Data ۹۰ بار
۷ یک مورد واریاسیون نادر سر فرعی عضله دو سر بازویی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۳ بار
۸ بررسی میزان شیوع افسردگی و علایم آن در دانشجویان دانشگاه ایلام 1395/8/25 - Get XML Data ۹۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه