فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1390، جلد ۱۹، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نتایج تست عملکردی ریوی در بیماران با کولیت اولسرو 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۹ بار
۲ بررسی پاسخ IgG تام انسانی و زیر کلاس های آن علیه آنتی ژن خام 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۵ بار
۳ بررسی اثربخشی یک دوره حرکت درمانی منتخب بر کنترل پاسچر دینامیک بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی 1395/8/25 - Get XML Data ۸۹ بار
۴ بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۰ بار
۵ بررسی HBV-DNA در افراد با شاخص سرولوژیکی HBsAg منفی به روش Real-TimePCR در ایلام 1395/8/25 - Get XML Data ۹۲ بار
۶ بررسی علل مرتبط با عدم مصرف ماهی به میزان توصیه شده سازمان جهانی بهداشت در خانوارهای شهر جوانرود براساس مدل رفتار مبتنی بر هدف 1395/8/25 - Get XML Data ۸۰ بار
۷ بررسی ارتباط شاخص توده‌ی بدنی و چگالی ماده‌ی معدنی استخوان کودکان پسر شهر ایلام 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۶ بار
۸ بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سالک در استان لرستان و معرفی کانون های جدید بیماری با انتقال محلی در سال ۱۳۸۵ 1395/8/25 - Get XML Data ۹۸ بار
۹ گزارش یک مورد آدنوم پلئومورفیک پستان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه