فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1389، جلد ۱۸، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی فراوانی ژن های Ace ،Zot ، tcpA و ctxA در سویه های ویبریوکلرای جدا شده از اپیدمی تابستان سال ۱۳۸۴ ایران با روش PCR 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۴ بار
۲ بررسی تاثیر گیاه یونجه (Medicago sativa) بر بهبود زخم در موش های آزمایشگاهی 1395/8/25 - Get XML Data ۹۰ بار
۳ تاثیر فشار در نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زا 1395/8/25 - Get XML Data ۹۴ بار
۴ بررسی اثر تجویز مزمن مرفین بر رفتار تغذیه ای موش های صحرایی نر 1395/8/25 - Get XML Data ۸۰ بار
۵ بررسی میزان سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در پره اکلامپسی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۵ بار
۶ کارآزمائی دوسوکور بررسی تاثیر ژل آگار خوراکی در پیش گیری از ابتلاء به زردی غیر همولیتیک در نوزادان رسیده سالم 1395/8/25 - Get XML Data ۹۴ بار
۷ فراوانی اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان اول ابتدائی شهر یزد 1395/8/25 - Get XML Data ۸۰ بار
۸ بررسی مقایسه ای نتایج خودسنجی و ارزشیابی دانشجویان از عملکرد آموزشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۸۶-۱۳۸۵ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه