فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1389، جلد ۱۸، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ موقعیت استرس زای امتحان و اثر آن بر پارامترهای سلولی سیستم ایمنی 1395/8/25 - Get XML Data ۸۶ بار
۲ بررسی جو توانمندسازی کارکنان در مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور ایران 1395/8/25 - Get XML Data ۸۶ بار
۳ بررسی ارتباط بین سیمایه ی بالینی و همبسته های جمعیتی آن در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در سال ۸۷-۱۳۸۶ 1395/8/25 - Get XML Data ۹۰ بار
۴ اثر شعردرمانی گروهی بر کاهش نشانه‌های افسردگی در دانشجویان 1395/8/25 - Get XML Data ۸۰ بار
۵ تعیین گونه عامل لیشمانیازیس جلدی به روش مولکولی در شهر مشهد 1395/8/25 - Get XML Data ۸۷ بار
۶ بررسی شیوع آنمی فقر آهن بر اساس معیارهای آزمایشگاهی در کودکانمبتلا به اختلال رشد غیرارگانیک مراجعه کننده به کلینیک تخصصی اطفال بیمارستان امام خمینی شهر ایلام 1395/8/25 - Get XML Data ۸۹ بار
۷ مقایسه دو رژیم فورازولیدون، آموکسی سیلین، امپرازول همراه با بیسموت و بدون بیسموت در درمان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماری زخم پپتیک 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۱ بار
۸ مقایسه اثر داروهای ضد کوکسیدیال کیم‌کوکسید، فارم کوکسید با آمپرولیوم و موننزین بر روی انگل آیمریا تنلا در شرایط آزمایشگاهی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه