فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1389، جلد ۱۸، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شرکت لوله سازی اهواز به روش«ویلیام فاین» 1395/8/25 - Get XML Data ۸۳ بار
۲ طراحی و ساخت الگوی سیستم جدید لجن فعال به روش هوادهی ریزشی 1395/8/25 - Get XML Data ۸۵ بار
۳ بررسی تأثیر آموزش گروهی حل مسأله بر برخی ویژگی‌های روان شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی 1395/8/25 - Get XML Data ۸۵ بار
۴ ارزیابی کیفی طرح ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی(خانه بهداشت کارگری) در کارخانجات شهرستان یزد 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۴ بار
۵ ارزیـــــــابی کشندگی عصاره ی الکلی و آبی گل همیشه بهار(Calendula officinalis)بر پروماستیگوت‌های لیشمانیا ماژور(MRHO/IR/۷۵/ER) در شرایط آزمایشگاهی 1395/8/25 - Get XML Data ۹۰ بار
۶ بررسی سطح پادتن IgG ضد سرخک ۵ سال پس از واکسیناسیون سراسری سرخک- سرخجه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) 1395/8/25 - Get XML Data ۷۸ بار
۷ تأثیر نوع تمرین بر مجموعه ی سازگاریهای عصبی- عضلانی در مردان جوان تمرین نکرده 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۷ بار
۸ بررسی تغییرات سطح سرمی کورتیزول و فشار خون در فشار روانی امتحان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرند 1395/8/25 - Get XML Data ۸۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه