فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1388، جلد ۱۷، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی کارایی روشLAMP (Loop-mediated isothermal DNA amplification) 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۴ بار
۲ تاثیر نوع میکرو فیلتر در تشخیص کلی فرم از آب آشامیدنی با استفاده از روش PCR 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۹ بار
۳ بررسی یک برنامه آماده سازی جسمانی کودکان مبتلا به فلج مغزی در مجموعه«درمانگر-کودک-والدین» 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۸ بار
۴ بررسی میزان بروز انواع سرطان در استان ایلام ۱۳۸۵-۱۳۸۰ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۸ بار
۵ بررسی ارتباط ناهنجاری های کروموزومی ناشی از پرتو X و فعالیت کل آنزیم های گلوتاتیون اس ـ ترانسفراز(GST) در پلاسمای افراد شاغل در رادیوتراپی با سابقه فعالیت بالای ۵ سال 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۴ بار
۶ طراحی و ساخت دستگاه تولید کننده سیگنال های اختصاصی، برای ایجاد میدان های الکترومغناطیسیELF دلخواه، جهت بررسی اثرات درمانی القاء تشدیدی انرژی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۵ بار
۷ بررسی اثر سماق در کاهش LDL کلسترول در مقایسه با لوستاتین 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۶ بار
۸ راه اندازی و معتبرسازی روش کروماتوگرافی مایع با آشکارسازی فلورسانس به منظور تعیین مقدار ماده مؤثره و میزان یکنواختی ایمی پرامین در قرص های ۱۰ و ۵۰ میلی گرمی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه