فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1387، جلد ۱۶، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی نتایج استفاده از تکنیک پلاک گذاری با حداقل دستکاری در شکستگی های چند قطعه ای استخوان تی بیا 1395/8/25 - Get XML Data ۶۸ بار
۲ عوامل احتمالی مؤثر بر کیفیت و کمیت خواب شبانه بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر 1395/8/25 - Get XML Data ۷۰ بار
۳ بررسی نمای گلیوم های مغزی و تومورهای متاستاتیک مغز در توموگرافی کامپیوتری 1395/8/25 - Get XML Data ۷۲ بار
۴ بررسی ارتباط میزان مس و روی سرم با تعداد انسداد عروق کرونر قلب 1395/8/25 - Get XML Data ۶۱ بار
۵ بررسی سونوگرافیک تنگیهای پیشابراه قدامی مردان و مقایسه آن با یورتروگرافی رتروگراد 1395/8/25 - Get XML Data ۷۰ بار
۶ تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر عملکرد ایمنی کارگران 1395/8/25 - Get XML Data ۶۵ بار
۷ اثر آلومینیوم بررشد سلولهای آستروسیت جنین انسان در محیط کشت 1395/8/25 - Get XML Data ۷۵ بار
۸ مقایسه اندازه گیری ابعاد پا (آنتروپومتری) به دو روش عکسبرداری دیجیتالی و دستی 1395/8/25 - Get XML Data ۸۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه