فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1387، جلد ۱۶، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه بـین دو روش رایج بالینی و پرتونگاری در اندازه‌گیری زاویه انحنای کمر 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۰ بار
۲ تعیین رابطه بین کمبود ویتامین D۳ و بیماری سل در بیماران بستری بیمارستان رازی اهواز 1395/8/25 - Get XML Data ۸۷ بار
۳ معرفی یک بیمار مولتیپل تروما با تب و سپتی سمی با نتیجه کشت مثبت پسودوموناس و آسینتوباکتر 1395/8/25 - Get XML Data ۹۰ بار
۴ نقش جریان پتاسیمی اصلاحی، تنظیمی سریع (Ikr)بر فعالیت خود به خودی(تنظیمی) گره سینوسی-دهلیزی ودهلیزی-بطنی قلب موش 1395/8/25 - Get XML Data ۸۱ بار
۵ بررسی اثرات ضد ویروسی عصاره گیاهی مرزن جوش برهمانند سازی و تکثیر ویروس هرپس‌سیمپلکس تیپ یک در شرایط آزمایشگاهی 1395/8/25 - Get XML Data ۹۵ بار
۶ بررسی تاثیر ماساژ پشت بر سندرم روده تحریک پذیر: بر اساس مدل راحتی کولکاب 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۱ بار
۷ بررسی تاثیر درمان جایگزین با متادون بر افسردگی بعد از ترک در معتادان شهر همدان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۰ بار
۸ الگوی فصلی خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایلام طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲ 1395/8/25 - Get XML Data ۷۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه