فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1386، جلد ۱۵، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی میزان پایداری گادولینیوم هماتوپورفیرین به عنوان عامل کنتراست تصاویر رزونانس مغناطیسی در موش 1395/8/25 1396/8/9 Get XML Data ۷۸ بار
۲ بررسی ارتباط اختلالات خواب در ماه آخر بارداری با طول مدت لیبر و نوع زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سقز ۱۳۸۵ 1395/8/25 1396/8/9 Get XML Data ۷۳ بار
۳ بررسی ارتباط پارامترهای اسپرم (تحرک-تعداد و مورفولوژی) و منبع برداشت اسپرم بر پیامد درمان تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم(ICSI) 1395/8/25 1396/8/9 Get XML Data ۱۱۸ بار
۴ بررسی میزان نتایج مثبت و منفی کاذب تست توبرکولین در تشخیص پریکاردیت سلی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی (ره) و مدرس تهران در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ 1395/8/25 1396/8/9 Get XML Data ۱۵۲ بار
۵ مطالعه وسترن بلاتینگ آنتی ژنهای پروتئینی سوماتیک فوزاریوم سولانی 1395/8/25 1396/8/9 Get XML Data ۷۸ بار
۶ بررسی فراساختاری اثر فاکتور رشد عصب و فاکتور شبه انسولین بر روی رژنراسیون عصب محیطی موش صحرایی 1395/8/25 1396/8/9 Get XML Data ۸۵ بار
۷ بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک گاز دی اکسید گوگرد در مسمومیت حاد و مزمن 1395/8/25 1396/8/9 Get XML Data ۷۷ بار
۸ بررسی وضعیت عوامل زیست محیطی در ارتباط با سلامت جامعه شهری ایلام 1395/8/25 1396/8/9 Get XML Data ۹۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه