فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1386، جلد ۱۵، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه اثر داروهای کتوکونازول، کلوتریمازول وفلوکونازول علیه ایزوله‌های کاندیداآلبیکنس در شرایط In vitro 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۰۳ بار
۲ پلاستینیشن دیواره خلفی تنه بهمراه نخاع و بصل النخاع با تزریق پلیمر رنگی بداخل شریان‌ها 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۹۷ بار
۳ بررسی میزان شیوع پسودوموناس آئروژینوزا و آسینتوباکتر با مقاومت چند دارویی در بیماران بستری شده در بیمارستان بقیه‌الله «عج» 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۱۰ بار
۴ بررسی دیدگاه زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین بر اساس مدل قصد رفتاری 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۸۳ بار
۵ مقایسه اثر آفت کشهای آکتیلیک، فایکام، دیازینون، فنیتروتیون و کوپکس بر روی سوسریهای مناطق شهری تهران 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۲۹ بار
۶ تغییرات بافتی اپی تلیوم تنفسی حفرات راست و چپ بینی در پاسخ به کپسایسین در موش صحرایی 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۹۴ بار
۷ بررسی اثــــرات کلوبتازول تحت پــــانسمان بسته در بیمــاران مبتلا به آلـوپسی توتـــالیس/ یونیورسالیس 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۹۷ بار
۸ بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایلام 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۹۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه