فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1385، جلد ۱۴، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی و مقایسه زیستی کیفیت پروتئین سویا 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۹۱ بار
۲ مقایسه‌ تأثیر پتدین هیدروکلراید با دیکلوفناک سدیم(دیکلن) بر شدت درد پس از سزارین 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۱۲۶ بار
۳ مطالعه اثر تزریق میکرونی آگونیست و آنتاگونیست گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات بر میزان اشتها 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۹۹ بار
۴ ارزیابی شرائین ورتبرال با سونوگرافی داپلر رنگی در افراد مسن سالم 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۱۱۶ بار
۵ تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه ژیاردیا لامبلیا در خرگوش 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۱۴۴ بار
۶ تأثیر پیش داروی لیدوکائین وریدی و تزریق آهسته فنتانیل بر سرفه ناشی از فنتانیل در بیهوشی 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۹۶ بار
۷ مطالعه الکتروشیمیایی اتصال ماده فعال سطحی هگزا دسیل پیریدینیوم برماید ( HPB) به آلبومین سرم انسانی 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۱۵۳ بار
۸ گزارش یک مورد مانیا ناشی از اختلال پسودوهیپوپاراتیروئیدی 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۸۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه