فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1385، جلد ۱۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیرروزماه مبارک رمضان بر روی فعالیتهای اجزای کمبلمان , C۳ /C۴/ CH۵۰,سرم انسان 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۰۸ بار
۲ بررسی الودگی شیر خام از نظراشریشیاکلی واستا فیلو کوکوس اورئوس درایلام 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۹۰ بار
۳ بررسی شیوع قارچ در کشت مایع گوش میانی بیماران مبتلا به اوتیت میانی سروز در بیمارستان امیر المومنینرشد طی سالهای ۸۳و۸۴ 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۷۴ بار
۴ بررسی علل FUoکلاسیک در بیماران بستری در بیمارستان سینای کرمانشاه از سال ۱۳۷۰ تا۱۳۸۲ 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۸۹ بار
۵ مقایسهی پیامد عمل وطول مدت بستری در زنان ومردان بعداز پیوندعروق کرونر 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۵۶ بار
۶ تاثیر اموزش اصول تغذیه بر میزان اگاهی زنان تشکل های غیر دولتی شهرستان ایلام 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۳۵ بار
۷ بررسی عوامل موثر بر شیوع چاقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام 1395/8/25 1396/8/7 Get XML Data ۱۰۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه