فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1384، جلد ۱۳، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی مقایسه ای وضعیت زایماندر زنان پره اکلامپتیک و گروه کنترل در زنان مراجعه کننده به بیمارستانشهید یحیی نژاد بابل ۱۳۸۰ 1395/8/25 1396/7/10 Get XML Data ۱۲۷ بار
۲ بررسی ارتباط نوع زایمان با اختلالات تنفسی نوزادان ترم متولدشده بیمارستان های آموزشی دانشگاهی علوم پزشکی اهواز 1395/8/25 1396/7/16 Get XML Data ۱۳۰ بار
۳ بررسی مقایسه ای تکنیک های کاهش گرد و غبار منتشره از دستگاه سنگ سمباده 1395/8/25 1396/7/16 Get XML Data ۸۹ بار
۴ بررسی اثر ضد دردی عصاره آبی پیاز گیاه لاله واژگون دررت و مقایسه آن با مورفین 1395/8/25 1396/7/17 Get XML Data ۲۵۷ بار
۵ بررسی میزان آسیب های ناشی از سرسوزن در واکسیناتورهای شرکت کننده در برنامه کشوری واکسیناسیون سرخک,سرخجه در استان فارس,۱۳۸۲ 1395/8/25 1396/7/17 Get XML Data ۱۲۴ بار
۶ تاثیر تب بر نقش آلبومین سرم انسانی در تامین فشار اسمزی خون 1395/8/25 1396/7/17 Get XML Data ۱۴۴ بار
۷ بررسی منابع آلاینده حوزه,آبریز سد مخزنی ایلام 1396/7/23 1396/7/29 Get XML Data ۲۳۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه