فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1384، جلد ۱۳، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی وضعیت بالینی وآزمایشگاهی بیماری کاوازاکی در بیمارستان های لقمان ومقیدتهران 1395/8/25 1396/3/2 Get XML Data ۱۱۶ بار
۲ تشخیص لیزین اساسی در فعالیت کاتالیتیکی آنزیم فسفاتیدات فسفو هیدرولاز غشایی کبد موش صحرایی 1395/8/25 1396/3/2 Get XML Data ۱۳۸ بار
۳ نان و مشکلات بهداشت آن در نانوایی های مناطق شهری استان ایلام .سال ۸۲-۸۳ 1395/8/25 1396/3/2 Get XML Data ۱۵۱ بار
۴ فراوانی سندرم بینایی رایانه وبرخی عوامل مرتبط با آن در کاربران رایانه های شخصی در شهر همدان 1395/8/25 1396/3/2 Get XML Data ۱۷۳ بار
۵ ارزشیابی مقایسه ای سه نوع شامپو دردرمان آلودگی به شپش سردر دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی همدان 1395/8/25 1396/3/2 Get XML Data ۱۴۴ بار
۶ تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در زمینه پیشگیری از اقدام به خودکشی در زنان شهرستان اردل 1395/8/25 1396/3/2 Get XML Data ۱۵۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه