فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1395، جلد ۲، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی و مقایسه تعیین کننده های وضعیت سلامت درسالمندان مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر اصفهان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۱ بار
۲ رابطه مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری با کیفیت درمان ادراک شده توسط بیماران سالمند 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۲ بار
۳ بررسی کانون کنترل سلامت و رابطه آن با افسردگی و سلامت عمومی در سالمندان شهر شیراز 1395/9/29 - Get XML Data ۱۷۰ بار
۴ بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بستری در بخش‌های مراقبت ویژه قلبی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۶۲ بار
۵ درک پرستاران شهر تهران از سوء رفتار با سالمند 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۵ بار
۶ بررسی نقش سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و سخت رویی روانشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی زنان سالمند 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۸ بار
۷ بررسی کیفیت زندگی بیماران نامزد جراحی بای پس عروق کرونر در شهر زنجان 1395/9/29 - Get XML Data ۲۲۰ بار
۸ بررسی عوامل شخصیتی و تکانشگری در مردان سالمند فعال و غیر فعال شهر تبریز در سال ۱۳۹۱ 1396/1/19 - Get XML Data ۱۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه