فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1395، جلد ۲، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه آمادگی کارکردی و کیفیّت زندگی سالمندان مرد دارای و بدون ترس از افتادن و سابقه افتادن 1395/9/29 - Get XML Data ۱۴۷ بار
۲ اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر افسردگی سالمندان سوگ دیده 1395/9/29 - Get XML Data ۱۶۲ بار
۳ بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط با سالمندان بستری در بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۵۳ بار
۴ بررسی وضعیت کیفیت خواب سالمندان شهرستان ایلام در سال ۱۳۹۴ 1395/9/29 - Get XML Data ۲۴۷ بار
۵ ارتباط بین شاخص توده بدنی با تراکم استخوان در زنان سالمند مراجعه کننده به کلینیک کنترل کیفیت زندگی و سلامت بیمارستان خاتم الانبیا(ص) طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ 1395/9/29 - Get XML Data ۱۵۴ بار
۶ تاثیر تمرینات ترکیبی قدرتی و استقامتی بر سطوح سرمی هموسیستئین در زنان سالمند غیر فعال 1395/9/29 - Get XML Data ۱۵۸ بار
۷ بررسی تأثیر مشارکت ورزشی بر ادراک عمق سالمندان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۶۶ بار
۸ بررسی تاثیر روایت درمانی گروهی برمیزان رضایت از زندگی مردان سالمند مستقر در مرکز سالمندان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۵۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه