فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1394، جلد ۱، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تاثیر ماساژ پشت بر کیفیت خواب سالمندان مقیم سرای سالمندان -این مقاله به دلیل رعایت نکردن اخلاق پژوهشی و با نظر مدیر مسوول فصلنامه و هیئت تحریریه از این شماره حذف گردید. 1395/9/29 - Get XML Data ۱۶۵ بار
۲ ارتباط صفات شخصیت، جهت گیری مذهبی و منبع کنترل با رضایت زناشویی زنان سالمند 1395/9/29 - Get XML Data ۱۶۲ بار
۳ مقایسه کیفیت زندگی ،حمایت اجتماعی و افسردگی سالمندان مقیم در سرای سالمندان و مقیم در منزل 1395/9/29 - Get XML Data ۲۰۱ بار
۴ بررسی فراوانی انواع تروما در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه، شش ماه اول سال ۱۳۸۷ 1395/9/29 - Get XML Data ۱۸۹ بار
۵ اثر بخشی شعر درمانی گروهی بر افسردگی ومعنا جویی سالمندان مقیم در مراکز سالمندان زن شهرستان تفرش 1395/9/29 - Get XML Data ۲۲۶ بار
۶ بررسی شیوع پرفشاری خون و عوامل مؤثر بر آن در سالمندان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۹۹ بار
۷ جمـعیت‌شناسی سالـمندان در استان ایـلام 1395/9/29 - Get XML Data ۲۸۴ بار
۸ تعیین وضعیت سلامت جسمانی و ارتباط آن با افسردگی بازنشستگان آموزش و پرورش در شهر بجنورد 1395/9/29 - Get XML Data ۱۷۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه