فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1393، جلد ۱، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه‌ی سبک‌های دلبستگی در سالمندان ساکن منزل و آسایشگاه، مطالعه موردی: شهر سمنان ۱۳۹۲ 1395/9/29 - Get XML Data ۱۸۰ بار
۲ سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه 1395/9/29 - Get XML Data ۱۸۴ بار
۳ بررسی تأثیر ۸ هفته تمرین پیلاتس بر کاهش افسردگی سالمندان مرد بازنشسته‌ی کارگر 1395/9/29 - Get XML Data ۲۴۶ بار
۴ ارتباط بین مؤلفه‌های سلامت معنوی با امید و رضایت از زندگی در سالمندان مبتلابه سرطان در شهر کاشان ۱۳۹۲ 1395/9/29 - Get XML Data ۲۱۶ بار
۵ سنجش دانش پرستاران پیرامون حقایق دوران سالمندی در بیمارستان های آموزشی شهر بوشهر در سال ۱۳۹۱ 1395/9/29 - Get XML Data ۱۹۱ بار
۶ مقایسه خودکارآمدی در سالمندان ساکن و غیر ساکن آسایشگاه سالمندی شهرکرد 1395/9/29 - Get XML Data ۱۶۴ بار
۷ بررسی نگرش پرستاران در رابطه با نیازهای حمایتی سالمندان بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال ۱۳۹۲ 1395/9/29 - Get XML Data ۲۰۳ بار
۸ ارزیابی سلامت معنوی و عوامل مرتبط در سالمندان شهر کاشان 1395/9/29 - Get XML Data ۲۰۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه