فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1393، جلد ۱، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی رابطه بین ترس از زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان جامعه 1395/9/29 - Get XML Data ۲۱۹ بار
۲ بررسی سلامت روان و رضایت از زندگی سالمندان بازنشسته مراجعه کننده به کانون بازنشستگی دانشگاههای علوم پزشکی جندی شاپور و شهید چمران اهواز 1395/9/29 - Get XML Data ۱۶۰ بار
۳ بررسی شیوع مورفولوژی کاتاراکت وابسته به سن در مراجعین به درمانگاه های چشم پزشکی شهرهای آمل و بابل در سال۱۳۸۹ 1395/9/29 - Get XML Data ۱۵۲ بار
۴ مقایسه رضایت از زندگی در سالمندان مقیم منازل با سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اصفهان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۷۱ بار
۵ تاثیر موسیقی بر کیفیت خواب مردان سالمند عضو کانون بازنشستگان نفت شهر اصفهان سال ۱۳۹۱ 1395/9/29 - Get XML Data ۱۷۰ بار
۶ اثر بخشی مرورخاطرات بر حافظه بالینی سالمندان 1395/9/29 - Get XML Data ۲۳۶ بار
۷ بررسی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی منظم بر عزت نفس و رضایت از زندگی سالمندان شهرستان های گرگان و گنبد در سال۱۳۹۰ 1395/9/29 - Get XML Data ۱۹۵ بار
۸ بررسی مقایسه ای فراوانی دلیریوم بعد از جراحی مفصل ران و جراحی عمومی و برخی عوامل موثر بر آن در زنان سالمند بستری 1395/9/29 - Get XML Data ۱۷۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه