فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1395، جلد ۳، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تأثیر تمرین ترکیبی حسی و شناختی بر تعادل ایستا و پویای سالمندان 1396/1/19 - Get XML Data ۱۱۳ بار
۲ تجربه زیسته سالمندان از اثربخشی آموزش های دریافتی در مرکز جامع توانبخشی شهرستان تنکابن 1396/1/19 - Get XML Data ۱۰۵ بار
۳ بررسی وضعیت خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ 1396/1/19 - Get XML Data ۱۱۷ بار
۴ شناسایی تعیین کننده های استرس در سالمندان بازنشسته 1396/1/19 - Get XML Data ۱۰۸ بار
۵ اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر برخی شاخص های هایپرتروفی عضلانی و فیزیولوژیک مردان سالمند 1396/1/19 - Get XML Data ۱۰۹ بار
۶ مقایسه سلامت روان و شادکامی سالمندان مقیم خانواده و سالمندان مقیم خانه سالمندان 1396/1/19 - Get XML Data ۱۶۳ بار
۷ سوءرفتار با سالمند در خانواده و عوامل مرتبط با آن 1396/1/19 - Get XML Data ۱۱۲ بار
۸ ساختار عاملی، روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس بهینه‌سازی کنترل اولیه و ثانویه در سالمندان(OPS-۴۴) 1396/1/19 - Get XML Data ۱۲۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه