فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1396، جلد ۳، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر برنامه ی تمرین ترکیبی و پیلاتس بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند 1396/7/26 - Get XML Data ۴۶۲ بار
۲ بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با فعالیت جسمانی زنان سالمند خانه های سالمندی شیراز 1396/7/26 - Get XML Data ۲۱۶ بار
۳ بررسی اثربخشی فعالیت بدنی روی کیفیت خواب مردان سالمند شهر شیراز 1396/7/26 - Get XML Data ۲۳۱ بار
۴ رابطه حمایت اجتماعی با وابستگی بین فردی و امید به زندگی زنان سالمند 1396/7/26 - Get XML Data ۲۸۷ بار
۵ تاثیر تمرینات ایروبیک، ایروبیک در آب و تمرین در آب بر حافظه کاری زنان سالمند مبتلا به آلزایمر 1396/7/26 - Get XML Data ۲۴۴ بار
۶ ارتباط بین قدرت عضلانی و دامنه حرکتی اندام تحتانی با تعادل و خطر سقوط در سالمندان 1396/7/26 - Get XML Data ۲۰۷ بار
۷ نقش باورهای فراشناختی و اجتناب شناختی در پیش بینی سلامت عمومی سالمندان 1396/7/26 - Get XML Data ۱۹۸ بار
۸ بررسی وضعیت تبعیت از درمان و کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز همودیالیز هاجر(س) شهرکرد 1396/7/26 - Get XML Data ۲۰۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه