فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1396، جلد ۳، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر بخشی ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان 1396/11/18 - Get XML Data ۱۸۸ بار
۲ بررسی تأثیر برنامه ارتقاء فعالیت فیزیکی بر میزان رضایت از زندگی سالمندان روستایی 1396/11/18 - Get XML Data ۱۶۸ بار
۳ ارتباط سطح فعالیت بدنی با افسردگی و کیفیت زندگی سالمندان شهر علویجه، اصفهان 1396/11/18 - Get XML Data ۱۵۳ بار
۴ تأثیر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر عزت نفس زنان سالمند افسرده 1396/11/18 - Get XML Data ۱۴۶ بار
۵ عوامل خطر مرتبط با کار در استئوآرتریت دست سالمندان 1396/11/18 - Get XML Data ۱۹۳ بار
۶ تأثیر تمرینات ترکیبی (قدرتی و کششی) بر قدرت و دامنه حرکتی اندام تحتانی سالمندان 1396/11/18 - Get XML Data ۱۶۹ بار
۷ تأثیرشش‌ هفته‌ تمرین با نردبان زمینی تعادل بر تعادل ایستا و پویا سالمندان 1396/11/18 - Get XML Data ۱۹۲ بار
۸ بررسی وضعیت مراجعه و ویژگی های جمعیت شناختی بیماران سالمند بخش های اورژانس بیمارستانی در شهر سبزوار سال ۱۳۹۵ 1396/11/18 - Get XML Data ۱۹۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه