فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1396، جلد ۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر نمایه توده بدنی بر ناتوانی حرکتی زنان سالمند 1397/2/18 - Get XML Data ۲۳۷ بار
۲ تأثیر ۱۰ هفته ترکیب تمرین مقاومتی ایزومتریک و ایزوتونیک در آب بر میزان شاخص‌های خستگی مردان سالمند 1397/2/18 - Get XML Data ۲۲۷ بار
۳ تاثیر برنامه خود مدیریتی مدل ۵ آ بر روش های مقابله ای سالمندان مرد مبتلا به پر فشاری خون 1397/2/18 - Get XML Data ۲۲۹ بار
۴ اضطراب مرگ در سالمندان: نفش نارسایی، انعطاف‌پذیری و تحریف شناختی 1397/2/18 - Get XML Data ۲۱۳ بار
۵ بررسی تاثیر اموزش مبتنی بر نیاز پیشگیری از سقوط بر فعالیت های ابزاری روزمره زندگی سالمندان شهر اصفهان 1397/2/18 - Get XML Data ۲۴۳ بار
۶ ارتباط جهت‌گیری مذهبی و اضطراب مرگ با سلامت روان سالمندان 1397/2/18 - Get XML Data ۲۴۷ بار
۷ تاثیر زمان روز بر تغییرات تعادل ایستا و پویا سالمندان مرد با عادت زمانی صبحگاهی 1397/2/18 - Get XML Data ۲۴۴ بار
۸ اثر برنامه تمرین ارتعاش کل بدن بر قدرت، انعطاف‌بدنی و تحرک پذیری در مردان سالمند غیرفعال 1397/2/18 - Get XML Data ۲۲۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه