فهرست مقالات


Journal of Basic Research in Medical Sciences، 1397، جلد ۵، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ A model to predict low birth weight infants and affecting factors using data mining techniques 1397/2/27 - Get XML Data ۱۹۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه