فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1396، جلد ۴، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رابطه‌ی حمایت اجتماعی با خودکارآمدی در سالمندان آسایشگاه‌های شهر تهران 1397/8/16 - Get XML Data ۱۴۰ بار
۲ بررسی مشکلات سالمندان پیر با هدف طراحی تخت‌خواب مختص آنها 1397/8/16 - Get XML Data ۱۳۶ بار
۳ بررسی نگرش و میزان حساسیت اخلاقی پرستاران نسبت به بیماران سالمند در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز –۱۳۹۶ 1397/8/16 - Get XML Data ۱۵۳ بار
۴ مقایسه کیفیت خدمات سرای سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران بر مبنای مدل( spo) 1397/8/16 - Get XML Data ۱۳۲ بار
۵ بررسی فراونی نقص شناختی، افت عملکردی و عوامل مرتبط با آن در زنان و مردان 1397/8/16 - Get XML Data ۱۴۰ بار
۶ بررسی وضعیت سلامت و نیازهای آموزشی در سالمندان مبتلا به بیماری قلبی - عروقی مراجعه کننده به مرکز سلامت ملک افضلی شهر تبریز در سال ۱۳۹۶ 1397/8/16 - Get XML Data ۱۲۹ بار
۷ نقش وضعیت اجتماعی – اقتصادی بر میزان مشارکت سالمندان در ورزش همگانی 1397/8/16 - Get XML Data ۱۲۷ بار
۸ تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر واقعیت مجازی بر روی تعادل ایستا، پویا و عملکردی سالمندان 1397/8/16 - Get XML Data ۱۴۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه