فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1397، جلد ۴، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر امید درمانی بر ارتقای سلامت روانی سالمندان 1398/4/24 - Get XML Data ۱۱۴ بار
۲ شناسایی تفاوت کانون توجه، احساس تنهایی، پذیرش و نگرش فرهنگی در سالمندان مستقر در مراکز نگهداری و سالمندان مستقل 1398/4/24 - Get XML Data ۱۰۱ بار
۳ سبک زندگی سالمندان سبزوار و عوامل مربوط 1398/4/24 - Get XML Data ۱۰۵ بار
۴ اثر تمرین راه رفتن در شرایط بار افزایی شناختی بر وی‍ژگی های گام برداری مرتبط با تعادل در مردان سالمند 1398/4/24 - Get XML Data ۱۱۵ بار
۵ فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در بازنشستگان شرکت ملی نفت اهواز 1398/4/24 - Get XML Data ۱۰۳ بار
۶ بررسی وضعیت ناتوانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر قم 1398/4/24 - Get XML Data ۱۰۳ بار
۷ مقایسه سه شیوه تمرین ترکیبی بر برخی شاخص‌های آزمایشگاهی و تن سنجی زنان سالمند 1398/4/24 - Get XML Data ۱۱۸ بار
۸ ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامه افسردگی سالمندان (GDS) در سالمندان شهر تهران با استفاده از مدل چندبعدی راش 1398/4/24 - Get XML Data ۹۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه