فهرست مقالات


Journal of Basic Research in Medical Sciences، 1398، جلد ۶، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ The effect of endurance training and hydroalcoholic extract of Anethum Graveolens L. (dill) on biochemical cardiovascular risk factors in obese male rats 1398/10/29 - Get XML Data ۸۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه