فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1398، جلد ۲۷، شماره ۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سنتز نانوذراتFe۳O۴ اصلاح شده با دندریمرهای پرشاخه برای حذف آنتراسن از آب های آلوده 1398/11/27 - Get XML Data ۴۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه