فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1397، جلد ۵، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه استرس ادراک شده و عدم تحمل بلاتکلیفی در سالمندان مقیم آسایشگاه و سالمندانی که با خانواده زندگی می‌‌کنند. 1399/3/3 - Get XML Data ۵۳ بار
۲ بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و میزان رضایت مندی از زندگی سالمندان جنوب غرب خوزستان 1399/3/3 - Get XML Data ۵۷ بار
۳ رابطه تاب آوری و امیدواری با افسردگی در سالمندان 1399/3/3 - Get XML Data ۴۷ بار
۴ پیش‌بینی افسردگی دانشجویان پرستاری بر اساس اضطراب سلامتی و مولفه‌های نگرش ناکارآمد 1399/3/3 - Get XML Data ۴۸ بار
۵ نامه به سردبیر: موانع عملکرد مبتنی بر شواهد در میان پرستاران ایرانی 1399/3/3 - Get XML Data ۶۳ بار
۶ بررسی تأثیر آموزش بهداشت روان بر ارتقاء سلامت روان و کیفیت زندگی معلمان سالمند 1399/3/3 - Get XML Data ۵۲ بار
۷ بررسی تأثیر مداخله تکلیف دوگانه و نوع کانون توجه بر تعادل سالمندان شهر اهواز در سال ۱۳۹۷ 1399/3/3 - Get XML Data ۵۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه