فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1400، جلد ۲۹، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی همراهی چندشکلی rs۶۳۱۳ ژن HTR۲A با وابستگی به هروئین در یک نمونه از شمال‌غرب ایران 1400/12/16 - Get XML Data ۱۴ بار
۲ بررسی خطاهای بهداشت شغلی در وظایف اپراتور جرثقیل سقفی، با استفاده از تکنیک واکاوی ریسک استانداردشدۀ صنعتی در یک صنعت فولاد 1400/12/16 - Get XML Data ۱۴ بار
۳ اثر محافظتی ژل رویال بر مؤلفه‌های اسپرمی، توان باروری آزمایشگاهی و شاخص‌‌های استرس اکسیداتیو در بیضۀ موش سوری مواجهه‌‌شده با اتفون 1400/12/16 - Get XML Data ۱۶ بار
۴ بررسی چالش‌ها و موانع تعامل شوراهای عالی مؤثر بر سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران: یک مطالعۀ کیفی 1400/12/16 - Get XML Data ۱۵ بار
۵ اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر قدرت ایگو، خلق‌وخو و افکار خودکشی در دختران و پسران اقدام کننده به خودکشی در استان ایلام 1400/12/16 - Get XML Data ۱۵ بار
۶ مقایسۀ خاصیت ضدمیکروبی و سمیت پپتید S۳ طبیعی با منشأ خرچنگ نعل‌اسبی، با موتانت های حاصل از آن 1400/12/16 - Get XML Data ۱۵ بار
۷ بررسی آب میوه گریپ‌فروت بر بیان ژن اینترلوکین ۱۸ در رت ‌های مبتلا به کبد چرب و رت‌ های سالم 1400/12/16 - Get XML Data ۱۳ بار
۸ بررسی اثر تمرینات ورزشی و کرفس کوهی بر بیان ژن Atrogin-۱ در بافت قلب موش ‌‌های صحرایی چاق 1400/12/16 - Get XML Data ۱۴ بار
۹ مقایسۀ نیمرخ ژنتیکی چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs۴۶۴۶۹۹۴ ژن ACE در مردان نخبۀ وزنه بردار با غیرورزشکاران 1400/12/16 - Get XML Data ۱۵ بار
۱۰ ارزیابی تأثیر جایگزینی اسید آمینه‌هایی با بار منفی کمتر در پپتید تترامر سنتتیک S۳ مشتق از آمبوسیت خرچنگ نعل‌اسبی بر خاصیت ضد باکتریایی آن 1400/12/16 - Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه