فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1400، جلد ۲۹، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی همراهی چندشکلی rs۶۳۱۳ ژن HTR۲A با وابستگی به هروئین در یک نمونه از شمال‌غرب ایران 1400/12/16 - Get XML Data ۸ بار
۲ بررسی خطاهای بهداشت شغلی در وظایف اپراتور جرثقیل سقفی، با استفاده از تکنیک واکاوی ریسک استانداردشدۀ صنعتی در یک صنعت فولاد 1400/12/16 - Get XML Data ۸ بار
۳ اثر محافظتی ژل رویال بر مؤلفه‌های اسپرمی، توان باروری آزمایشگاهی و شاخص‌‌های استرس اکسیداتیو در بیضۀ موش سوری مواجهه‌‌شده با اتفون 1400/12/16 - Get XML Data ۹ بار
۴ بررسی چالش‌ها و موانع تعامل شوراهای عالی مؤثر بر سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران: یک مطالعۀ کیفی 1400/12/16 - Get XML Data ۹ بار
۵ اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر قدرت ایگو، خلق‌وخو و افکار خودکشی در دختران و پسران اقدام کننده به خودکشی در استان ایلام 1400/12/16 - Get XML Data ۹ بار
۶ مقایسۀ خاصیت ضدمیکروبی و سمیت پپتید S۳ طبیعی با منشأ خرچنگ نعل‌اسبی، با موتانت های حاصل از آن 1400/12/16 - Get XML Data ۹ بار
۷ بررسی آب میوه گریپ‌فروت بر بیان ژن اینترلوکین ۱۸ در رت ‌های مبتلا به کبد چرب و رت‌ های سالم 1400/12/16 - Get XML Data ۷ بار
۸ بررسی اثر تمرینات ورزشی و کرفس کوهی بر بیان ژن Atrogin-۱ در بافت قلب موش ‌‌های صحرایی چاق 1400/12/16 - Get XML Data ۸ بار
۹ مقایسۀ نیمرخ ژنتیکی چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs۴۶۴۶۹۹۴ ژن ACE در مردان نخبۀ وزنه بردار با غیرورزشکاران 1400/12/16 - Get XML Data ۹ بار
۱۰ ارزیابی تأثیر جایگزینی اسید آمینه‌هایی با بار منفی کمتر در پپتید تترامر سنتتیک S۳ مشتق از آمبوسیت خرچنگ نعل‌اسبی بر خاصیت ضد باکتریایی آن 1400/12/16 - Get XML Data ۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه