فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1400، جلد ۲۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک بخش‌های مختلف پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از رویکرد تلفیقی روش‌های Bow-tie و FMEA 1400/12/16 - Get XML Data ۱۴ بار
۲ طراحی و ساخت دستگاه تنظیم pH محلول خودکار به روش بازخورد لحظه‌ای 1400/12/16 - Get XML Data ۱۱ بار
۳ وضعیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ در پایگاه استنادی scopus: یک مطالعۀ توصیفی 1400/12/16 - Get XML Data ۱۳ بار
۴ بررسی فراوانی ژنوتیپ‌های اشریشیاکلی یوروپاتوژن مقاوم به چند دارو با استفاده از ژن‌های سیدروفوری iucA، iucB، iucC و iucD 1400/12/16 - Get XML Data ۱۴ بار
۵ بهینه‌سازی کشت سلول‌های دندریتیک نابالغ از سلول‌های مغز استخوان موش در شرایط عاری از اندوتوکسین 1400/12/16 - Get XML Data ۱۴ بار
۶ بررسی تأثیر ماساژ سوئدی بر شاخص‌های فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به سکتۀ مغزی ایسکمیک 1400/12/16 - Get XML Data ۱۵ بار
۷ تأثیر روش درمانی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر اساس الگوی AIP بر مؤلفه‌های هفت‌‌گانۀ استرس والدگری مادران کودکان ناشنوا 1400/12/16 - Get XML Data ۱۳ بار
۸ اولویت‌بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر سلامت شغلی کشاورزان (مطالعۀ موردی: باغداران استان ایلام) 1400/12/16 - Get XML Data ۱۵ بار
۹ ﺗﺃثیر هشت هفته فعالیت ورزشی با شدت های مختلف بر بیان ژن دکورین و TGF-β عضلانی در رت های نر بالغ 1400/12/16 - Get XML Data ۱۶ بار
۱۰ مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر ترس از ارزیابی منفی و اضطراب در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره در شهر ایلام 1400/12/16 - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه