فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1399، جلد ۲۸، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه تجربی بیان Ki۶۷، POU۵F۱ و zbtb۱۶ در سلول های بیضه خوک و موش با استفاده از روش ایمنوسیتوشیمیایی و RT-PCR 1400/12/16 - Get XML Data ۴۷ بار
۲ بررسی میزان بیان ژن‌ ID۱ در سلول ‌های AGS ترنسفکت شده با وکتور نوترکیب pFLAG-CMV۳-tagD 1400/12/16 - Get XML Data ۵۰ بار
۳ بررسی خواص ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی نانوذرات اکسیدروی بیوسنتز شده توسط عصاره آبی هسته ازگیل ژاپنی(Eriobutrya japonica Lindl.) 1400/12/16 - Get XML Data ۴۸ بار
۴ اثر حفاظتی استاگزانتین بر سطوح اوره و کراتینین و تغییرات بافتی کلیه به دنبال مسمومیت ناشی از کادمیوم در موش سوری نر 1400/12/16 - Get XML Data ۵۰ بار
۵ غلظت عناصر کم مقدار در سرم خون کارکنان اتاق عمل تحت تابش دزهای کم پرتو 1400/12/16 - Get XML Data ۴۷ بار
۶ تاثیر تمرین تداومی و تناوبی بر نکروپتوزیس و آپوپتوز پروتئین‌ های شبکه اندوپلاسمیک قلب رت ‌های ویستار دیابتی 1400/12/16 - Get XML Data ۴۸ بار
۷ مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت والدین و بازی‌ درمانی گروهی بر اضطراب و مشکلات اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ‌ای(ODD) 1400/12/16 - Get XML Data ۴۷ بار
۸ مدل ترکیبی برمبنای الگوریتم بهینه‌ سازی شیرمورچه و k نزدیک ترین همسایه برای تشخیص بیماری کبد 1400/12/16 - Get XML Data ۶۷ بار
۹ تاثیر امواج الکترومغناطیسی و فعالیت بدنی بر یادگیری، حافظه فضایی و سطح نوروتروفیک مشتق از مغز فرزندان موش های صحرایی باردار 1400/12/16 - Get XML Data ۵۱ بار
۱۰ محاسبۀ آسیب ناشی از رادیونوکلئید ۱۲۵I در فواصل مختلف از محور مرکزی DNA بر اساس مدل اتمی و با استفاده از جعبهابزار Geant۴-DNA 1400/12/16 - Get XML Data ۵۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه