فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1399، جلد ۲۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نقش گیرنده ‎های گرلینی ناحیه سپتوم میانی در اثرات مورفین بر تثبیت حافظه در یادگیری اجتنابی غیرفعال 1400/12/16 - Get XML Data ۱۳ بار
۲ ارتباط بین شاخص های ریوی با کیفیت زندگی و سلامت روان کارگران و نقش فعالیت بدنی بر آن ها(مطالعه موردی: کارخانه سیمان و کاشی یزد، ۱۳۹۸) 1400/12/16 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ شیوع میکروسپوریدیا در بیمارانHIV مثبت در ایران: متاآنالیز و مرور سیستماتیک 1400/12/16 - Get XML Data ۱۴ بار
۴ بررسی تجزیه میکروبی رنگ ایندیگوکارمین توسط باکتری گرم مثبت باسیلوس آلبوس 1400/12/16 - Get XML Data ۱۴ بار
۵ بررسی تأثیرکاربرد لیزرکم توان بر ترمیم نقص استخوانی در موش‌های صحرایی ماده دیابتیک و استئوپوروتیک با استفاده از تکنیک Real-time PCR 1400/12/16 - Get XML Data ۱۴ بار
۶ بررسی تاثیر ضد سرطانی عصاره الکلی گیاه گلپر و پروماستیگوت لیشمانیا ماژور در مقایسه با دوکسوروبیسین در رده سلولی سرطان سینه MCF۷ و نرمال فیبروبلاست HU۰۲ 1400/12/16 - Get XML Data ۱۵ بار
۷ پیوند کلیه و هیپریوریسمی 1400/12/16 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ ارزیابی شدت بیماری آرتریت روماتوئید بر اساس میزان سدیمانتاسیون خون و مفاصل حساس با استفاده از مدل طولی 1400/12/16 - Get XML Data ۱۴ بار
۹ شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بلوغ مدیریت دانش در سازمان های بهداشتی درمانی 1400/12/16 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۰ مقایسه تاثیر دو برنامه مداخله ای شناخت درمانی گروهی و معنویت محور گروهی مبتنی بر دیدگاه اسلام در طب تسکینی بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان پستان 1400/12/16 - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه