فهرست مقالات


Journal of Basic Research in Medical Sciences، 1400، جلد ۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Effects of the new coronavirus (covid19) on pregnancy and abortion: A systematic review 1400/12/16 - Get XML Data ۵۴ بار
۲ Studying the effect of metformin and aerobic exercise on some biochemical factors in diabetic and healthy rats 1400/12/16 - Get XML Data ۶۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه