فهرست مقالات


Journal of Basic Research in Medical Sciences، 1400، جلد ۹، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Effect of Resistance Training along with Electrical Muscle Stimulation on Serum Levels of Some of the Molecular Markers of Muscle Hypertrophy in Male Athletes after Anterior Cruciate Ligament Surgery 1400/12/16 - Get XML Data ۱۲ بار
۲ The effect of high-intensity interval training on inflammatory markers in male rats undergoing X-ray radiation 1400/12/16 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ Preconditioning by the exercise and curcumin protects left ventricular myocardium against ischemia-reperfusion injury and suppresses ventricular arrhythmias in rats 1400/12/16 - Get XML Data ۱۵ بار
۴ The Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation and Cognitive Distortion Strategies in Relation to Attachment Styles and Dissociative Experiences 1400/12/16 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ Different intensity circuit resistance training effect on the plasma level of the inflammatory cytokines, IL-6 and TNF-α in postmenopausal women 1400/12/16 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ Regulation of Metabolic Homeostasis by Reducing Selected Hepato-adipokines in Response to Three Types of Resistance Training in Men with Obesity 1400/12/16 - Get XML Data ۱۲ بار
۷ Significant Association of COVID-19 with Ozone and PM2.5: A Case of Tehran, Iran 1400/12/16 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ Predicting the Aging Trend of Ilam Population and the Necessity for Implementing Health Services for the Elderly Until 2050 1400/12/16 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه