فهرست مقالات


Plant Biotechnology Persa، 1401، جلد ۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Medicinal Herbs Affecting Cancers in Iran and the World 1401/9/3 - Get XML Data ۷ بار
۲ Spectroscopic Analysis Medicinal Herbs of Mentha longifolia (L.) Huds by Fourier Transform Infrared Spectroscopy 1401/9/3 - Get XML Data ۷ بار
۳ Evaluation of Antimicrobial Activity of Essential Oil and Ethanolic Extract of 10 Medicinal Plants on Rathayibacter tritici and Xanthomonas translucens 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
۴ Essential Oils Have the Potential to Be Effective Therapeutic Agents In The Future 1401/9/3 - Get XML Data ۷ بار
۵ Medicinal Plants and Herbal Compounds: Cancer Prevention and Treatment 1401/9/3 - Get XML Data ۷ بار
۶ Evaluating the Effect of Fertilizers on Physiological Growth, Chemical, Bioactive Components and Secondary Metabolites in Vigna Unguiculata (L.) 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
۷ A Brief Study of Mass Spectrometry of Natural Products 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
۸ Does Dietary Monosodium Glutamate Cause Neuro-toxicity on The Central Nervous System? A Review 1401/9/3 - Get XML Data ۷ بار
۹ Phytochemical Investigations of Flower Drug from Plant Acmella Paniculata (Wall. Ex DC.) R. K. Jansen 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
۱۰ Combined Extract of Spermacoce radiata (DC.) Hiern and Hypselodelphys poggeana (K.Schum.) Milne-Redh leaves (CEESH) confer Hepatoprotection in Rat Induced Benign Prostatic Hyperplasia 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
۱۱ Comparison of Pesticide Effect of Copper Oxide Nanoparticles Synthesized by Green Chemistry and Plant Extracts on Anopheles Stephensi Mosquitoes 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
۱۲ Investigation of Antibacterial Effect of Ferula macrocolea Extract and Quantity Determination of Inhibitory Effect on 4 Standard Strains of Gram Positive and Gram Negative Bacteria 1401/9/3 - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه