مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۱۴، شماره ۴، صفحات ۴۳-۴۶

عنوان فارسی گزارش یک مورد مانیا ناشی از اختلال پسودوهیپوپاراتیروئیدی
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه : بیماری پسودوهیپوپاراتیروئیدی یک اختلال نادر مربوط به متابولیسم کلسیم و فسفر می باشد که در آن کلیه ها به هورمون پاراتیروئید پاسخ نمی دهند. این بیماری دارای انواع بالینی مختلفی می باشد که تا کنون تنها یک گزارش از توأم بودن آن با اختلال مانیا که مربوط به یک دختر 13 ساله می باشد به چاپ رسیده است. مواد و روش ها : بیمار مورد بحث پسر 16 ساله ای است که با علایم خلق بالا و پرخاشگری و بیقراری و توهم بینایی و هـذیان بدبینی و بزرگ منشی در یک بیمارستان روانپزشکی با تشخیص اختلال دو قطبی نوع I بستـــری می شود. نامبرده بجز دو نوبت حملات سرگیجه و اختلال جهت یابی و پرخاشگری که هر کدام حدود یک ساعت و نیم طول می کشیده است علایم دیگر طبی نداشته است. بیمار در ابتدا با تشخیص اختلال دو قطبی نوع I تحت درمان با 900 میلی گرم لیتیوم قرار میگیرد که علایم وی کمی کاهش می یابد ولی بهبود کامل حاصل نمی شود. پس از تایید و تشخیص آزمایشگاهی سودوهیپوپاراتیروییدی با استفاده از تست های کلسیم و فسفر و آلکالن فسفاتاز و هورمون پاراتیروئید، دو قرص روکاترول و دو قرص کلسیم به درمان وی اضافه می شود که در نتیجه بیمار کاملا بدون علامت می گردد. یافته های پژوهش : در پیگیری های دو ماهه در طول مدت 6 سال هیچگونه علایم بارز خلقی و یا سایر علایم رفتاری از قبیل بیش فعالی و بیقراری وتحریک پذیری و پرخاشگری که بیمار از دوران کودکی آنها را داشت مشاهده نشد. نتیجه گیری نهایی : بیمار در حال حاضر مشغول به کار می باشد و از روحیه خوبی برخوردار است .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Case Report of Mania Due to Pseudohypoparathyroidistic Disorder
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction: Pseudohypoparathyroidism is an uncommon disorder related to Calcium and phosphorous metabolism with peripheral resistance to PTH. There are many clinical types of such disorders. Pseudohypoparathyroidism with maniacal disorder has just been reported only once ina 13-year-old girl. Materials & Methods: This case was a 16- year- old boy who presented an elevated mood along with aggression, irritability, visual hallucination, paranoid and grandoise delusion. Thus, he was admitted in a mental with diagnosis of bipolar disorder. Except for a 1.5 hours history of dizziness, disorientation and aggression, The patient complained of no other physical signs. Then, he underwent a treatment with 900mg lithium for one month. Accordingly, the disorder symptoms reduced but a complete remission was not achieved after ward. Having done more typical investigations, Pseudohypoparathyroidism was diagnosed and confirmed with laboratory tests such as Calcium and phosphorous and PTH and alkaline Phosphatas levels e Conclusion: After taking two tablets of Rocatrol and two tablets of calcium as well as lithium. The patient regained his complete recovery. He, then, followed up the treatment for 6 years and has showed no signs of hyperactivity, impulsivity or emotional disorders from which he had been suffering since childhood.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پیمان هاشمیان |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

تقی اسماعیلی |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

یوسف فکور |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-55&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات