مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نامه به سردبیر: موانع عملکرد مبتنی بر شواهد در میان پرستاران ایرانی
چکیده فارسی مقاله مقاله نامه به سردبیر می باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله موانع عملکرد مبتنی بر شواهد

عنوان انگلیسی Letter to the Editor: Barriers Associated With Evidence Based Practice among Nurses in Iran
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Barriers Associated With Evidence Based Practice, Nurses

نویسندگان مقاله عبدلله خرمی مارکانی | Abdollah Khorrami Markani
khoy University
دانشگاه علوم پزشکی خوی

الهام امیری | Elham Amiri
Tabriz University
دانشگاه علوم پزشکی تبریز


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-442-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات